บริษัท โมเดอน โฮม เซอร์วิส จำกัดขนส่ง ติดตั้ง สินค้า รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยบริการของบริษัท โมเดิร์นโฮมเซอร์วิส
ให้บริการที่เชื่อถือได้ ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ตรงตามเงื่อนไข
ด้านการกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์บริการ
โดยเน้นถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา สินค้าถึงที่หมาย
ด้วยความปลอดภัย ด้วยการบริการที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด


"ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ"

บริการ
      ขนส่ง, ติดตั้ง, ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในครัวเรือน ให้กับผู้นำเข้า, ผู้ผลิต และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดLogin:
Password: